Vzdělávání

„Vzdělání moudrému ukazuje, jak málo ví, a hloupému dává iluzi, že ví hodně.“

Julian Tuwim

Vzdělanost obyvatel patří mezi nejvyšší priority každé vyspělé společnosti. Je důležitou podmínkou pracovního uplatnění, umožňuje růst, pracovní flexibilitu a je významným prostředkem k dosahování hospodářských a společenských přeměn. Firma je v jistém smyslu slova sociálním systémem a vzdělání má nesporně kladný vliv na rozvoj mezilidských vztahů mezi zaměstnanci, na jejich identifikaci s firmou a na zvyšování jejich pracovní výkonnosti.

Vzdělávání má také přímý vliv na schopnost člověka přizpůsobit se změnám, což je v současné době významnou konkurenční výhodou.

Vzdělávání