Projekty EU

ESF

CZ.1.04/2.1.01/74.00217

VZDĚLÁVEJ SE A PODNIKEJ!

VZDĚLÁVEJ SE A PODNIKEJ!

Projekt, který Vám pomůže zahájit podnikání, nebo si najít nové pracovní místo.

Cílem projektu je připravit zájemce/zájemkyně, nebo uchazeče/uchazečky (dle níže uvedené cílové skupiny) na zahájení podnikání, nebo nalezení nového pracovního místa.

Pro koho je projekt určen, kdo se může přihlásit?

Cílová skupina - účastníci projektu:

 • Zájemci/zájemkyně o zaměstnání, - osoby, které pečující o dítě do 15 let věku
 • Uchazeči/uchazečky o zaměstnání - osoby, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců, osoby pečující o dítě do 15 let věku

Co Vás v projektu čeká?

Motivačně poradenský program (3 dny)

Vzdělávací aktivita s prvky skupinového a individuálního poradenství zaměřené na rozvoj kompetencí, které povedou k uplatnění se na trhu práce

Bilanční diagnostika (14 hodin)

Komplexní posouzení Vašich schopností a možností uplatnění se na trhu práce

Rekvalifikační kurz základy podnikání (150 hodin)

Osvojení si dovedností a vědomostí potřebných pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti

Obhajoba podnikatelského záměru (5 hodin)

Obhajoba Vašeho podnikatelského záměru a posouzení jeho životaschopnosti a reálnosti před zkušební komisí

Poradenství před zahájením podnikání

Každý účastník projektu může využít v průměru 3 individuální poradenské hodiny pro rozjezd svého podnikání

Zahájení podnikání nebo umístění na pracovní místo

Aktivní pomoc při zahájení podnikání, nebo umístění na trhu práce (vytvoření, vyhledání a zprostředkování pracovních příležitostí)

Doprovodná opatření = vzdělávání bez překážek

 • úhrada jízdného do a z místa konání projektové aktivity
 • stravné formou stravenky v hodnotě 80,- Kč/den za každý den účasti na aktivitách projektu
 • příspěvek na péči o dítě

Místa konání

Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, příp. další lokality Moravskoslezského kraje dle zájmu

Cena

Projekt je plně financován v rámci OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Realizace projektu Vzdělávej se a podnikej! byla ukončena 28. 2. 2014

Dosažené výsledky projektu

Na základě vstupních pohovorů bylo do projektu vybráno 128 osob. Vybrání účastníci projektu nastoupili do motivačního programu ukončeného Bilanční diagnostikou, celkem 125 posluchačů. Další aktivitu, kterou posluchači absolvovali, byl rekvalifikační kurz Základy podnikání zakončený obhajobou podnikatelského záměru. Úspěšní posluchači (117) obdrželi osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Po absolvování rekvalifikačního kurzu následovalo individuální poradenství, které bylo nápomocno při hledání nového zaměstnání, nebo zahájení podnikání.

Celkem zahájilo podnikatelskou činnost 23 posluchačů projektu, 7 posluchačů jsem umístil na nově vytvořená pracovní místa a 6 posluchačů na uvolněná pracovní místa.

Na trhu práce našlo uplatnění 28% posluchačů našeho projektu.

Rekapitulace
 • Počet podpořených osob: 1238
 • Počet úspěšných absolventů Motivačně poradenského programu: 125
 • Počet úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu: 117
 • Počet nově vytvořených pracovních míst celkem: 7
 • Počet umístěných účastníků projektu na volná pracovní místa: 6
 • Počet pracovních míst formou sebezaměstnání (OSVČ): 23
 • Celkové výdaje projektu: 3 752 589,- Kč
Fotografie