Projekty EU

ESF

CZ.1.04/3.3.05/96.00052

ŘEŠENÍ VAŠÍ BUDOUCNOSTI JE ZDE!

ŘEŠENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

ŘEŠENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Cílem projektu bylo nastartovat novou pracovní kariéru nezaměstnaným občanům do 25 let věku a také pro mladistvé do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (se základním vzděláním) a s evidencí úřadu práce déle než 5 měsíců.

Co konkrétně projekt ŘEŠENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ nabízel?

Bilanční diagnostiku v rozsahu 14 hodin (z toho 12 hodin skupinově a 2 hodiny individuálně).

Individuální poradenství v rozsahu 3 hodin na 1 účastníka.

Motivačně poradenský program včetně zvýšení počítačové gramotnosti v rozsahu 100 hodin.

Rekvalifikace:

  • Údržba veřejné zeleně, v rozsahu 100 hod., cca 25 osob.
  • Pomocné prodavačské práce, v rozsahu 100 hod., cca 25 osob.
  • Úklidový pracovník administrativních ploch, v rozsahu 160 hod., cca 30 osob.

Zprostředkování zaměstnání/umístění na nově vytvořené/volné pracovní místo.

Další opatření – podpoření účastníků:

  • Proplacení jízdného do a z místa konání aktivity.
  • Stravenka v hodnotě 50,- Kč za každý den účasti


Dosažené výsledky projektu Řešení pro Olomoucký kraj

Realizace projektu byla dne 14. 3. 2015 ukončena

Devět běhů projektu zaměřených na získání kvalifikační zkoušky Údržba veřejné zeleně, Úklid administrativních ploch a Pomocné prodavačské práce, bylo úspěšných.

Bylo vytvořeno 9 nových pracovních míst a celkové plnění MI výsledků bylo splněno na 86,5 % a MI výstupů bylo splněno na 98,5 %.

Vzdělávací a poradenské aktivity projektu proběhly v lokalitách Olomouc, Lipník nad Bečvou, Prostějov, Šumperk, Jeseník a Přerov.

Postupně, v jednotlivých bězích projektu, na základě vstupních pohovorů bylo vybráno 76 posluchačů, kteří nastoupili do motivačně poradenského programu s úspěšností 84%. Celkem 64 osob tuto aktivitu úspěšně dokončilo.

Navazující klíčovou aktivitou byla Bilanční diagnostika s úspěšností 85 %. Celkem úspěšných 65 osob a další klíčovou aktivitou, kterou posluchači na základě vlastního výběru absolvovali, byl rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně, nebo rekvalifikační kurz Pomocné prodavačské práce anebo Úklidový pracovník administrativních ploch s úspěšností 63 %. Celkem úspěšných 48 osob.

Cílem rekvalifikačních kurzů bylo osvojení si dovedností a vědomostí, potřebných pro výkon odborných profesí a složení kvalifikační zkoušky. Úspěšní absolventi nacházeli uplatnění v technických službách obcí, nebo v maloobchodě.

Úspěšní absolventi projektu v počtu 48 osob obdrželi osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností a profesní kvalifikační osvědčení.

Díky finančním prostředkům ESF a státního rozpočtu ČR bylo vytvořeno 9 nových pracovních míst.

Projekt Řešení pro Olomoucký kraj byl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.