Projekty EU

EU

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/007074

PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY

S KUMULACÍ HENDIKEPŮ NA TRHU PRÁCE

Projekt PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ je projekt, který Vám umožní připravit se na výkon Vašeho nového povolání a zvýšit Vaše šance na získání nového zaměstnání.

PRO KOHO JE PROJEKT PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ URČEN

Pro ty z vás, kteří jste v evidenci Úřadu práce Ostrava a splňujete alespoň 2 z následujících podmínek:

 • jste ve věku 50 – 64 let
 • máte pouze základní vzdělání
 • jste osoba se zdravotním postižením

CO VÁM PROJEKT PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ NABÍZÍ

 • Přípravu na nové zaměstnání
 • Kompletní poradenství pro návrat do zaměstnání
 • Diagnostiku Vašich pracovních dovedností
 • Vhodné rekvalifikace
 • Individuální konzultace šité na míru pro každého uchazeče
 • Finanční podporu účastníkům projektu
  • proplacení jízdného
  • zdarma ochranný oděv, obuv, pomůcky u vybraných rekvalifikací
  • zdarma zdravotní průkaz u vybraných rekvalifikací

MÍSTO KONÁNÍ

Ostrava

KONTAKT

POE, spol. s r. o., Varenská 49, 702 00 Moravská Ostrava

Koordinátor projektu

Dalibor Šrubař

tel.: 596 657 253

mobil: 605 274 844

e-mail: dsrubar@poe.cz
Projekt byl realizován v období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.

Celkem do projektu vstoupilo 73 osob, z toho 68 osob získalo jakoukoliv formu podpory ve výši minimálně 40 hodin absolvováním některých vybraných klíčových aktivit:

 • Klíčová aktivita 1 – vstupní individuální poradenství
 • Klíčová aktivita 2 – bilanční diagnostika
 • Klíčová aktivita 3 – aktivizačně motivační program
 • Klíčová aktivita 4 – rekvalifikace
 • Klíčová aktivita 5 – individuální kariérové poradenství

V rámci celé realizace projektu proběhly rekvalifikace:

„Základy obsluhy osobního počítače", kterou úspěšně absolvovalo 29 osob,
„Obsluha elektrovozíku a motovozíku“, kterou úspěšně absolvovala 1 osoba,
„Pracovník v sociálních službách ", kterou úspěšně absolvovaly 3 osoby,
„Holičské a kadeřnické práce ", kterou úspěšně absolvovala 1 osoba,
„Úklidové práce ", kterou úspěšně absolvovaly 2 osoby,
„Florista ", kterou úspěšně absolvovalo 10 osob,
„Asistentka/sekretářka ", kterou úspěšně absolvovaly 4 osoby,

Celkem úspěšných rekvalifikací bylo 50, započítáno 40 osob, protože 10 osob absolvovalo 2 rekvalifikace.

V rámci klíčové aktivity 5 – individuální kariérové poradenství se naše kariérové poradkyně individuálně věnovaly všem osobám, které o poradenství projevily zájem, a snažily se jim poradit, nejen co se týká nastartování nové profesní kariéry, ale rovněž v jakýchkoliv otázkách soukromého života.

Díky rozsáhlému individuálnímu kariérovému poradenství se podle našich informací vrátilo během realizace projektu do pracovního procesu 11 osob různou formou pracovně právního vztahu. Projekt naplnil představy a plány společnosti POE, během realizace nenastaly neočekávané překážky, které by bránily úspěšné realizaci. Všechny stanovené cíle byly naplněny, hodnoty indikátorů byly překročeny, ale zejména drtivá většina účastníků projektu byla s projektem velmi spokojena a ocenili jak profesionální tak zejména hluboce lidský přístup všech lektorů a poradců.

Jednatelka společnosti Poe, spol. s r. o.

Ing. Pavla Čmuchová, MBA