Projekty EU

ESF

CZ.1.04/3.3.05/75.00179

CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE

CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE

Projekt CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE je projekt, který Vám umožní získat nové pracovní místo a připravit se na výkon Vašeho budoucího povolání. CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE je plně financovaná v rámci OP LZZ Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.

Cílem tohoto projektu je Vám, uchazečkám a uchazečům o zaměstnání, pomoci najít vhodné pracovní místo v žádaném oboru na trhu práce, pro které máte předpoklady.

Pro koho je CESTA K INTEGRACI určena

Tento projekt je určen pro dlouhodobě nezaměstnané osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace.
Prostřednictvím realizace aktivit projektu (skupinové poradenství a motivace, poradenský programu s finanční gramotností, pracovní diagnostika a rekvalifikace) Vám pomůžeme zvýšit možnost pracovního uplatnění.

Co Vám CESTA K INTEGRACI nabízí

Skupinový motivačně poradenský program v rozsahu 40 hodin (orientace na trhu práce, životopis, motivační dopis, komunikace, přijímací pohovor).
Poradenský program s finanční gramotností v rozsahu 30 hodin (informace, jak předcházet zadlužení, anebo jak následně zadlužení řešit).
Pracovní diagnostika (zjištění možné budoucí profesní orientace).

Rekvalifikace:
  • Údržba veřejné zeleně, celkem 3 kurzy, cca 30 osob.
  • Pokladní, celkem 3 kurzy pro cca 3 osob.
  • Operátor call centra, celkem 3 kurzy pro cca 30 osob.

Zprostředkování zaměstnání/umístění na nově vytvořené/volné pracovní místo.

Další opatření – podpoření účastníků
  • Proplacení jízdného do a z místa konání aktivity.
  • Stravenka v hodnotě 80,- Kč za každý den účasti na aktivitách v rámci CESTY K K INTEGRACI NA TRH PRÁCE.

Místa konání

Karviná, Opava, Ostrava, případně další lokality Moravskoslezského kraje dle zájmu.