Vzdělávací programy / EDUCATION PROGRAMS


Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/007074

PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY

S KUMULACÍ HENDIKEPŮ NA TRHU PRÁCE


Projekt PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ je projekt, který Vám umožní připravit se na výkon Vašeho nového povolání a zvýšit šanci na získání nového zaměstnání.

Projekt PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ si klade za cíl zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost uchazečů o zaměstnání s kumulací hendikepů na trhu práce, evidovaných na kontaktních pracovištích ÚP v Ostravě. Jedná se o osoby ve věku 50 let a více s nízkou úrovní kvalifikace. Projekt je zaměřen na individuální podporu osob z uvedené cílové skupiny, vedoucí ke zlepšení jejich postavení na trhu práce.

Projekt PŘÍLEŽITOST K NÁVRATU DO ZAMĚSTNÁNÍ je financován v rámci Operačního programu Zaměstnanost:
Evropským sociálním fondem (85 %)
a
společností POE, spol. s r. o. (15 %)

Další informace

UKONČENÉ PROGRAMY

VZDĚLÁVÁNÍ

LIFELONG LEARNING PROGRAMME LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Program celoživotního učení / LIFELONG LEARNING PROGRAMME


GRUNDTVIG

GRUNDTVIG

Projekty partnerství / PARTNERSHIPS

Project CASPAN

CASPAN

The objectives of the partnership are to support disadvantaged adults through the establishment of an innovative platform/ forum for adult peer support in which current and past learners will be the driving force to influence, support and guide new participants and steer the production of relevant materials. It is our learners that have said that they are strongly influenced by their peers and would not have joined an activity/programme without peer encouragement and support. This project will set up, within each partner country, an adult network platform, a group of present and past learners who have volunteered to act as a source of information for others.

Další informaceProjekty ESF

ESF

ŘEŠENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ!

CZ.1.04/3.3.05/96.00052

ŘEŠENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

Projekt ŘEŠENÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ je projekt, který Vám umožní připravit se na výkon Vašeho nového povolání a pomůže Vám získat nové pracovní místo.

Cílem tohoto projektu je Vám, uchazečkám a uchazečům o zaměstnání, pomoci najít vhodné pracovní místo v oboru na trhu práce, pro které máte předpoklady.

Další informaceVZDĚLÁVEJ SE A PODNIKEJ!

CZ.1.04/2.1.01/74.00217

VZDĚLÁVEJ SE A PODNIKEJ!

Projekt, který Vám pomůže zahájit podnikání, nebo si najít nové pracovní místo.

Cílem projektu je připravit zájemce/zájemkyně, nebo uchazeče/uchazečky (dle níže uvedené cílové skupiny) na zahájení podnikání, nebo nalezení nového pracovního místa.

Další informace

CZ.1.04/2.1.01/74.00209

SPRÁVNÁ VOLBA
Vaše budoucnost je

SPRÁVNÁ VOLBA

Projekt SPRÁVNÁ VOLBA je projekt, který Vám umožní získat nové pracovní místo a připravit se na výkon Vašeho nového povolání. Správná volba je plně financovaná v rámci OP LZZ Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.

Cílem tohoto projektu je Vám, uchazečkám a uchazečům o zaměstnání, pomoci najít vhodné pracovní místo v žádaném oboru na trhu práce, pro které máte předpoklady.

Další informace

CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE

CZ.1.04/3.3.05/75.00179

CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE

Projekt CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE je projekt, který Vám umožní získat nové pracovní místo a připravit se na výkon Vašeho budoucího povolání. CESTA K INTEGRACI NA TRH PRÁCE je plně financovaná v rámci OP LZZ Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.

Cílem tohoto projektu je Vám, uchazečkám a uchazečům o zaměstnání, pomoci najít vhodné pracovní místo v žádaném oboru na trhu práce, pro které máte předpoklady.

Další informace