Agentura práce

„Každá práce je vaším vlastním, vámi podepsaným portrétem.“

Reinhard K. Sprenger

Naše společnost na základě povolení Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky působí jako agentura práce. Zprostředkování zaměstnání je realizováno naší společností jako jedna z dalších forem vzdělávání našich klientů. Pro posluchače jsou zprostředkovávány krátkodobé stáže u potencionálních zaměstnavatelů. Velmi přínosné pro naše klienty je zprostředkování stáží formou hlavního pracovního poměru zejména u rozpočtových a příspěvkových organizací ve spolupráci s úřady práce.

Naše společnost se zabývá službami v oblasti zprostředkování stáže či zaměstnání s důrazem na kvalitu, flexibilitu a spolehlivost svých služeb, jak vzhledem ke spolupracujícím firmám, tak k zaměstnancům.

Zprostředkovatelská činnost se opírá o vlastní a dostupné poradenské nástroje při vyhledávání pracovních příležitostí, vytváření pracovních podmínek pro uchazeče o zaměstnání, posuzování profesní úrovně a vhodnosti uchazeče o zaměstnání pro možné pracovní zařazení, nastavení individuálního akčního plánu s jeho následnou praktickou realizací.

Pro zhodnocení schopností a možností účastníka vzhledem k jeho budoucímu pracovnímu uplatnění je využívána profesní diagnostika COMDI a bilanční diagnostika DIAROS.